Vänlighet. Lösningsfokus. Livskvalite. Värde ord som symboliserar platsen Vetlanda.

Välkommen till webbplatsen om varumärket Vetlanda. Vad tycker du om Vetlanda? Var med och bidra till den vänliga Vetlanda!

Det finns närhet och tid för livskvalitet. Du har naturupplevelserna in på knuten var du än befinner dig. Här erbjuds ett rikt föreningsliv som spänner från idrott till kultur.

Vårt platsvarumärke

Alla platser är också ett varumärke. Vi upplever, vi har synpunkter, vi värderar. Vetlanda är inget undantag. Platsvarumärket är en angelägenhet för alla och ett paraply när det gäller kommunikation och samarbete. Det material som tas fram grundas på intervjuer, undersökningar och workshops som pågått under två års tid.

Vad tycker vår omvärld om Vetlanda? Hur vill vi att det ska vara? Den här webbplatsen ger bakgrunden och de verktyg som du behöver för att bli en aktiv ambassadör för platsen Vetlanda.