Användarvillkor

För att få använda foton i vår bildbank krävs att du godkänner våra användarvillkor:

  • användande av bild i Bildbanken får endast ske för att marknadsföra Vetlanda på ett positivt sätt,
  • användande av bild i Bildbanken får inte ske för privat bruk eller i kommersiellt syfte (med kommersiellt syfte avses exempelvis reklam för externa företag, enskilda produkter eller tjänster genom exempelvis annonsmärkta trycksaker),
  • bilder i Bildbanken ska alltid användas på sådant sätt att det framgår att bilderna knyts till platsen Vetlanda eller delar därav,
  • det sker en ny nedladdning av bild i Bildbanken för varje enskilt användande av bild i Bildbanken (detta eftersom det kan ha tillkommit nya villkor och/eller användningsrestriktioner för aktuell bild sedan du senast laddade ned densamma),
  • du får inte på något sätt redigera eller förvanska bilderna,
  • missbruk av bilderna beivras.