Grafisk profil för Vetlanda

Tillsammans får vi fram budskapet om Vetlanda. Du kan fritt använda vår grafiska profil. Enkelt och snyggt i alla situationer!

Den grafiska profilen för platsvarumärket Vetlanda utgör kommunens gemensamma visuella ansikte, fritt att användas i sina olika former. När vi är ute och respresenterar i olika sammanhang kan vi lyfta Vetlanda på ett enhetligt sätt med en gemensam, varm, inbjudande och samtidigt ödmjukt kaxig röst.

Du kan använda elementen som de är i din kommunikation eller kombinera med ditt eget varumärke, när du marknadsför din verksamhet. Grundtanken har varit att finna en uttrycksform och en ton som kompletterar kommunens, företagets, föreningens eller organisationens profil. En röst för alla.