I Vetlanda möts du av vänlighet. Vi hjälper den som har en fråga och tar oss tid att svara.

Det är nu som arbetet med att sätta Vetlanda på kartan börjar. Men något är kanske ändå oklart?

Vad är varumärkesplattformen Vetlanda?

Alla platser är ett varumärke. Vi upplever, vi har synpunkter och vi värderar. Vad tycker vi och vår omvärld om Vetlanda? Hur vill vi att Vetlanda ska upplevas? Vilka är våra starka sidor och fördelar? Gemensamma nämnare som vi kan samlas kring. För vår omvärld är Vetlanda i mycket synonymt med Lena Ph, bandy och speedway. Det är bra, men det finns så mycket mer att vara stolt över. Det vill vi visa upp både för kommuninvånare och för omvärld. Du finner det på här sidan som ger både information och fungerar som en praktisk verktygslåda. Du kan läsa mer om bakgrunden i skriften Kraftsamling Vetlanda.

Vem äger platsvarumärket?

Det gör Du. Du är varumärket. Det du säger och gör påverkar omgivningens syn på platsen Vetlanda. Det vi säger och gör skapar bilden av kommunen och blir platsvarumärket. Det är alltså mycket mer än en grafisk form och reklamaktiviteter. Tillsammans kan vi bredda bilden av Vetlanda och berätta för andra varför vi trivs här.

Vem står bakom det här varumärkesarbetet?

Platsvarumärket drivs av näringslivsbolaget Nuvab tillammans med kommunikationsenheten på Vetlanda kommun. En styrgrupp bestående av representanter från näringslivet, föreningslivet och kommunen anger den långsiktiga inriktningen. 

Hur har ni kommit fram till värdeord och positionering?

Arbetet började redan 2016 med intervjuer av invånare och företagare. Digitalt och fysiska intervjuer. Sedan fortsatte det med workshops med deltagare från näringslivet, föreningar, organisationer och kommunen i syfte att finna de starkaste gemensamma nämnarna.

Hur använder man den här varumärkesplattformen?

Successivt fyller vi på med material som du och din verksamhet kan använda i olika sammanhang. Det kan för företaget vara allt från platsannonser, uppskyltning i företagsentré, konferensrum, allmänna utrymmen till mässor och kundbesök. Idrottsföreningar och organisationer kan använda den i samband med event som matcher, turneringar med mera. Överallt där du vill slå ett slag, visa stolthet för kommunen kan du placera budskapen.

Varför behövs ett platsvarumärke?

Vi har och behöver ett näringsliv som fortsätter att blomstra och utvecklas. Vetlanda behöver växa för att företag och kommun ska ska fortsätta att utvecklas. Vi behöver visa upp ett Vetlanda som attraherar talanger, får utflyttare att vilja återvända med kompetens och nytänkt. Kort sagt: vi behöver bli attraktivare. Nya Vetlandabor innebär skatteintäkter, vilket är basen för välfärd och hur vår kommun ska utvecklas. Genom att vi bygger en gemensam övergripande identitet, ett ansikte, lägger vi grunden för ett VI, att vi gör detta tillsammans.

Hur marknadsför ni/vi platsvarumärket Vetlanda?

I första steget, alltså under 2018, rullar vi ut platsvarumärket med invånare, företag och föreningen/organisationer som målgrupp. Under 2019 tar vi steget vidare till att göra insatser utanför kommunen. Först och viktigast är att vi som bor och verkar i Vetlanda känner stolthet och glädje över att marknadsföra vår kommun. Hur utfallet blir beror på dig och alla andra. Det är ni som är varumärket och som kan sprida de goda budskapen.

Vad innebär det att vara ambassadör?

Våra ambassadörer har på eget initiativ kontaktat oss för att de känner stolthet, vill göra något för kommunen. Vi tar bilder, tar fram ett material där man finns med i olika sammanhang, alltid positiva sådan. Ambassadörerna får också frågan om de vill delta i eventuella aktiviteter och forum. Ett exempel är när kommunen tar fram en ny översiktsplan (långsiktig strategisk planering). Här kan ambassadörerna få inbjudan till att delta i workshops.

Om jag vill vara ambassadör - hur gör jag?

Ta kontakt med kommunikationsenheten. Berätta varför du vill bli ambassadör och boka tid för möte och fotografering.

Om jag har egna idéer när det gäller marknadsföring, kan ni hjälpa mig?

Materialet som du finner här är en början. Vår ambition är att det successivt ska utvecklas med hjälp av användarna. Så har du tankar och idéer hur vi kan göra det här ännu bättre är du välkommen. Grundprincipen är att alla ska kunna använda materialet. Nya idéer är alltid välkomna.


Senast uppdaterad: